Arthritis psoriaticával társuló középsúlyos és súlyos psoriasis

Diagnosis of psoriasis pdf, Psoriasis napjainkban

Patogenezis Az elmúlt 25 évben a psoriasis patogenezisérôl alkotott elképzelésünk jelentôsen megváltozott. Az as évek elejéig a keratinocytáknak tulajdonítottak döntô szerepet a kórszövettani kép alapján. Az as évek közepén elôször Valdimarsson és munkacsoportja vetette fel, hogy a keratinocytaproliferáció a T-lymphocyták bevándorlásának, aktiválódásának és citokintermelésének következtében alakul ki 3 1.

A Tsejtek kiemelten fontos, központi szerepét a psoriasis patogenezisében hamarosan több megfigyelés támasztotta alá. Számos lymphocytamûködést gátló, illetve a sejteket szelektíven pusztító készítmény cyclosporin A, CD3- és CD4-ellenes antitestek, lymphocytaszelektív toxin-DAB IL-2 hatékonynak bizonyult psoriasisban. Az elsô direkt bizonyítékot Wrone-Smith és Nickoloff kísérlete adta, amelynek során súlyos kombinált immundeficientiában SCID szenvedô egerek bôrébe tünetmentes psoriasisos bôrt ültettek, majd az egerekbe egy beteg T-lymphocytáit juttatva a tünetmentes bôr plakkosodását váltották ki 4.

Ugyancsak ezt támasztják alá azok a megfigyelések, amelyek szerint csontvelô-transzplantáció után a diagnosis of psoriasis pdf psoriasisos tünetei megjelenhetnek a recipiensben, illetve egészséges donor esetén a korábban psoriasisos recipiens tünetmentessé válhat.

Anxiety management and functional magnetic resonance imaging - should it be a priority? | eLitMed

A lymphocyták aktiválódásának pontos mechanizmusa, helye és a kiváltó antigén jelenleg nem ismert. Vannak eredmények, amelyek bakteriális szuperantigének által elindított poliklonális T-sejt-aktiválódásra, míg mások specifikus T-sejt-receptoron keresztül történô monoklonális T-lymphocyta-aktiválódásra utalnak. Az utóbbi esetben felmerült a humán papillomavírus HPVegy stratum corneum autoantigén, valamint a keratin és a corneodesmosin antigén szerepének lehetôsége is.

A T-sejtek aktiválásában elsôrendû feladata van az antigén-prezentáló sejteknek, amelyek közül psoriasisban a Langerhans-sejtek és a dermalis dendritikus sejtek számáról eltérô adatok láttak napvilágot, ugyanakkor megfigyelték a plazmocitoid dendritikus sejtek felszaporodását 6, 7.

diagnosis of psoriasis pdf

Az es évek végén az antigén-prezentáló sejteken túl a veleszületett immunrendszer egyéb elemeinek jelentôs szerepét is felismerték. Kezdetben itt is a klinikum megfigyelése irányította a figyelmet a veleszületett immunválasz szereplôire, ugyanis egy Crohn-betegségben szenvedô beteg psoriasisos bôre tünetmentessé vált a Crohn-betegség kezelésére alkalmazott TNF-α-gátló szer adását követôen 8. Azóta felismerték a TNF-α, a veleszületett immunválasz központi citokinjének kiemelkedô fontosságát a psoriasis patogenezisében.

diagnosis of psoriasis pdf

Szintje emelkedett mind a bôrlaesiókban, mind a psoriasisos ízületek synovialis folyadékában, szérumkoncentrációja csökken a hatékony kezelések után, és jól korrelál a klinikai javulással. A keratinocyták, a hízósejtek, a monocyták, a macrophagok, a granulocyták, a természetes ölôsejtek, az endothelsejtek és a Langerhans-sejtek, vagyis a vírusellenes gyógyszerek pikkelysömörhöz immunrendszer szinte valamennyi sejtes eleme, amelyek száma psoriasisban jelentôsen megszaporodott, képes termelni.

Az utóbbi évek immunológiai és bôrgyógyászati kutatásai és közleményei alapján az irodalom a psoriasist jelenleg az immunmediált gyulladásos kórképek közé sorolja, amelyben mind az adaptív, mind a veleszületett immunválasz mûködése kórosan fokozott a nem megfelelôen hatékony regulációs mechanizmusok következtében A károsodott immunreguláció és krónikus gyulladás ellenére a psoriasisra jellemzô klinikai kép csak azokban alakul ki, akiknél ezt a keratinocytakörnyezet megengedi.

Bizonyított, hogy a psoriasisos bôr keratinocytái a normálistól eltérôen viselkednek, többek között erôsen kifejezik az αintegrint, a fibronektin extraSzegedi: Psoriasis napjainkban LAM ;18 2 — Ugyancsak kimutatott bizonyos Toll-szerû receptorok TLR1, TLR2 fokozott expressziója a A psoriasis psoriasisos plakkokban, amely a TLRimmunmediált ek patogenezisben betöltött szerepére gyulladásos utal A psoriasisos arthropathia destruktív formájában központi szerepet játszik a csont átépülése.

Az osteoblastok, a synovialis membránt infiltráló T-sejtek és csontvelôi stromasejtek felszínén kifejezôdô RANKL az osteoclastok és az osteoclast-prekurzorok RANKjához kötôdve osteoclast-aktivációt és fokozott csontreszorpciót indít el, amelyet másodlagosan követ a reaktív csontújdonképzôdés Egy jelenleg formálódó elképzelés szerint a bôrben lejátszódó folyamatok következményeként megemelkedett TNF-α-szint a keringô osteoclast-prekurzorok számát növeli.

A prekurzorok diagnosis of psoriasis pdf psoriasisos ízületbe jutva RANKL-t expresszáló sejtekkel kerülnek kapcsolatba, ami osteoclast-irányú differenciálódást és aktiválódást eredményez. Ez klinikailag a csontlebontás fokozódásához és csontújdonképzôdéshez vezet az ízület melletti csontállományban A fentiek kiemelt kapcsolatot jelentenek a bôrben zajló gyulladás és a psoriasisos arthropathia kialakulása között. Klinikum A psoriasis a papulosquamosus bôrgyógyászati kórképek közé tartozik.

Típusos formájára a szimmetrikusan elhelyezkedô, elsôsorban a feszítô felszíneken megjelenô, éles szélû, hyperaemiás, ezüstfehér parakeratoticus hámlással fedett plakkok jellemzôek. A betegség leggyakoribb lokalizációja a hajas fejbôr, a könyök és térd területe, a végtagok feszítô felszíne, a gerinc és a szakrális, glutealis régiók. ÁBRA A psoriasis klinikai formái: a krónikus plakkos psoriasis, b guttált psoriasis, c inverz psoriasis, d erythrodermia, e pustulosus psoriasis a c b e mája a krónikus plakkos psoriasis 2.

Ritkábban találkozunk a psoriasis guttált formájával 2. Ez esetben mm átmérôjû kis papulák helyezkednek el testszerte, elsôsorban a törzsre és a végtagok proximalis területeire lokalizáltan.

A psoriasis inverz formájára diagnosis of psoriasis pdf. A bôr ilyenkor testszerte hyperaemiás, beszûrt, hámló. A betegek gyakran hôemelkedésrôl, lázról panaszkodnak, a nagyfokú hámlás, vas- és folsavvesztés hypoproteinaemiához és anaemiához vezethet. A psoriasis ötödik klinikai formája a pustulosus psoriasis forma 2. A generalizált pustulosus psoriasis súlyos, ritka bôrbetegség, általában fertôzés vagy terápiaváltás provokálja. Ezek, valamint genetikai vizsgálatok alapján feltételezhetô, hogy a tenyéri-talpi pustulosis nem minden esetben képezi a psoriasiscsoport részét.

A psoriasis a bôrtüneteken túl gyakran okoz körömtüneteket: pontozottságot, a körömlemez alatti sárga színû foltok megjelenését olajfolttünet vagy a köröm teljes destrukcióját. Moll és Wright ban írta le klasszikus kritériumrendszerét, amelyet ma is használunk a diagnosis of psoriasis pdf gyakorlatban. Eszerint akkor mondható ki a psoriasisos arthritis diagnózisa, ha a LAM ;18 2 — Psoriasis bôrtüneteinek jelenléte a vagy b, vagy c a jelenleg is észlelhetô psoriasis, b anamnesztikusan psoriasis, c psoriasis a családban elsô- vagy másodfokú rokonban.

Típusos körömelváltozások. Dactylitis a vagy b : a dactylitis jelenleg, b anamnesztikusan szakember által megállapítva. Juxtaarticularis csontújdonképzôdés röntgenjelei a kéz- és lábfelvételeken. Ugyancsak használhatjuk a PASI psoriasis area and severity index pontrendszert, ami nem csupán a bôrtünetek kiterjedtségét, de az erythema, a gyulladásos inA pikkelyfiltráció és a hámlás mértékét is számísömörös tásba veszi.

Maximális értéke 72, 15 betegek mintegy pont felett tekintik a psoriasist súlyosharmadának nak. Ezek fôleg a perifériás ízületi aktivitás megítélésére alkalmasak. A gerincérintettség aktivitásának meghatározására a spondylarthritis ankylopoeticában használt BASDAI bath ankylosing spondylitis disease activity index a legszélesebb körben elfogadott módszer 37, Életminôség A psoriasis általában nem befolyásolja az élet hosszát, azonban jelentôsen rontja az élet minôségét. Az utóbbi években számos tanulmány bizonyította, hogy az életminôség-csökkenés mértéke eléri a súlyos szívbetegségben, cukorbetegségben vagy egyéb krónikus betegségben szenvedôk életminôség-romlását 39— Az életminôség romlásának oka a betegek fizikai és lelki állapotában, valamint szociális helyzetében bekövetkezô változások.

A bôrlaesiók gyakran viszketnek, a vakarás következtében vérezhetnek, a köröm- és ízületi panaszok jelentôs fájdalommal járnak. Problémát jelenthet a lokális kezelés szaga, színe és alkalmazásának idôigényessége.

diagnosis of psoriasis pdf

A betegek a társadalmi és sokszor családi kirekesztettség miatt gyakran depressziósak, és öngyilkossági gondolatokkal küszködnek Ha diagnosis of psoriasis pdf beteg nem fényérzékeny psoriasisban szenved és Lokális kezelés Fényterápia Szisztémás terápia egyéb kontraindikáció nem áll fenn, a kiterjedt psoriasis kezelésére elsôként Ditranol Széles spektrumú UVB Retinoid Kortikoszteroidok Keskeny hullámsávú UVB Methotrexat választandó.

Lokális retinoidok XeCl excimer lézer Alefacept AmeviveEnnek során nem szükséges per os Szalicil Efalizumab Raptivabevenni a fotoszenzitizáló anyagot, Kén Etanercept Enbrelelegendô megfürödni benne Lokalizált plakkos psoriasis kezelésére a Szegedi Tudományegyetem Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinikáján használtak tünetek miatt nehezebben jutnak álláshoz, félnek mun- elôször nm-es XeCl excimer lézert Mivel kahelyük elvesztésétôl, s ez fokozza a betegek feszült- ilyenkor az egészséges bôrfelület nem kap fényterheségét.

diagnosis of psoriasis pdf

Az életminôség-romlás megfigyelt mértéke nem lést, egyéb fényterápiákkal összehasonlítva feltehetôen mindig egyenesen arányos a psoriasis kiterjedtségével. Mértékének megítélésére a DLQI dermatology life quality index alkalmazható, maximális értéke 30, 10 felett súlyos életminôség-romlásról beszélhetünk.

A pso- Szisztémás kezelés riasis terápiájának megválasztásánál az orvosnak nem csupán azt kell figyelembe vennie, hogy iga score calculator psoriasis típusú A szisztémásan alkalmazott készítmények közül régóta és milyen kiterjedtségû a psoriasis, hanem azt is, hogy rendelkezésünkre áll az acitretin Neotigasona metmilyen életminôség-romlást okoz az adott betegnél.

Az acitretin a korábban alkalmazott etretinat Tigason aktív metabolitja, monoterápiában Terápia elsôsorban generalizált pustulosus psoriasisban hatékony, plakkos és guttált formák esetén kombinált teráA psoriasis bôrtüneteinek kezelésénél alkalmazott terápi- pia részeként vagy fenntartó terápiaként javasolt.

A következôkben az egyes csoportokon belül mittáló jelleggel, heti egy alkalommal. Újdonság, hogy elsôsorban az újdonságokra hívjuk fel a figyelmet. A cyclosporinkezeléssel kapcsolatban megjegyzendô, hogy kétféle dozírozást is A lokális készítmények között kiemelkedô fontosságú javasol az irodalom. Valamennyi szisztémás terápia esetén rendszeres duláló effektusuk is van. Jól kombinálhatók fényterápi- laboratóriumi ellenôrzés szükséges, a gyógyszer melával és lokális kortikoszteroidokkal betamethason és lékhatásprofiljának megfelelôen.

Ссылок за год

Biológiai terápiák Retinoidtartalmú, psoriasisban lokálisan diagnosis of psoriasis pdf készítmény hazánkban jelenleg nem kapható. A psoriasis kezelésére alkalmazott készítmények két csoportra oszthatók. Az elsô csoportba a TNF-αgátlók tartoznak etanercept — Enbrel, infliximab — Fototerápia Remicadeadalimumab — Humiraamelyek igen hatékonynak bizonyultak a krónikus plakkos psoriasis és a Az elmúlt évtizedet a keskeny hullámsávú, nm-es psoriasisos arthritis kezelésében 48— A második UVB ultraibolya-B fényterápia széles körû elterjedé- csoportot a T-sejteket befolyásoló szerek alkotják 3.

A TNF-α-gátlók közé tartozó infliximab kiméra IgG1 típusú monoklonális antitest, amely nagy affinitással, aviditással és specificitással kötôdik a TNF-αhoz, stabil komplexet képez a szolúbilis trimer, monomer és transzmembrán formákkal is. Az etanercept humán, szolúbilis, fúziós protein, amely a humán TNF-α-receptor extracelluláris ligandkötô p75 monomerjének két láncából és az ehhez kötött humán IgG1 molekula Fc doménjébôl áll. Szintén képes a TNF-α szolúbilis és membránhoz kötött formáit nagy specificitással és affinitással kötni, de az infliximabbal szemben a membránhoz kötött és monomer TNF-α-val kevésbé stabil komplexet képez A psoriasisban szerepet gyógyítani pikkelysömör fórum T-sejtek adhézióját, migrációját és aktivációját befolyásoló efalizumab humanizált monoklonális IgG1 típusú antitest, amely a Tsejt felszínén található leukocytafunkció-asszociált antigén-1 LFA-1 CD11a alegységéhez kötôdik.

Az aktivált lymphocyták CD2 molekulájához kapcsolódva blokkolja a sejtek aktivitását és apoptózis révén eliminálja a memóriaeffektor T-sejteket. A psoriasisos arthritis kezelésében ugyanazok az alapelvek, mint a rheumatoid arthritis terápiájában.

Tekintve, hogy az erozív formák életminôség-romlást okozó hatása összevethetô a rheumatoid arthritisével 52a gyors és erélyes szimptomatikus terápia mellett a betegség elôrehaladását fékezô, úgynevezett bázisterápiás szerek bevezetését igen korán el kell kezdeni. A betegség kezelésére jelenleg alkalmazott szereket tünteti fel a 4.

Share Link

Összegzés A psoriasis nem csupán a bôrt, de a körmöket és az ízületeket is érintô, nagyon gyakori bôrgyógyászati kórkép, amely jelentôs életminôség-romlást eredményez. A patomechanizmus diagnosis of psoriasis pdf megismerése ma már új, szelektív és hatékony terápiás módszerek kifejlesztéséhez vezetett, amelyek az utóbbi években elérhetôvé váltak hazánkban is.

Gyulai R, Kemény L. A pikkelysömör immunológiája: az alapkutatástól a betegágyig. Orvosi Hetilap ; 46 Psoriasis and its management. BMJ ; Psoriasis: a disease of abnormal keratinocyte proliferation induced by T lymphocytes. Immunol Today ; Dermal injection of immunocytes induces psoriasis. J Clin Invest ; Immunology Letters ; Impaired Langerhans cell migration in psoriasis.

[PDF] Arthritis psoriaticával társuló középsúlyos és súlyos psoriasis | Semantic Scholar

J Exp Med ; The tumour necrosis factor-alpha inhibitor adalimumab rapidly reverses the decrease in epidermal Langerhans cell density in psoriatic plaques. Br J Dermatol ; Treatment with anti-tumor necrosis factor alpha TNF-alpha monoclonal antibody dramatically decreases the clinical activity of psoriasis lesions.

diagnosis of psoriasis pdf

J Am Acad Dermatol ; Beutler B, Cerami A. Tumor necrosis, cachexia, shock, and inflammation: a common mediator. Annu Rev Biochem ; Vassalli P. The pathophysiology of tumor necrosis factors.

Annu Rev Immunol ; Cytokines and chemokines in the initiation and regulation of epidermal Langerhans diagnosis of psoriasis pdf mobilization.

‪Katalin Farkas‬ - ‪Академия Google‬

Br J Dermatol ; J Neruroimmunol ; Gaspari AA. Innate and adaptive immunity and the pathophysiology of psoriasis. J Immunol ; Fibronectin and alpha 5 integrin regulate keratinocyte cell cycling.

A mechanism for increased fibronectin potentiation of T cell lymphokine-driven keratinocyte hyperproliferation in psoriasis. Immunopathology of psoriasis and psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis ;65 Suppl 2 :iiii J Rheumatol ; Arch Dermatol Res ;